Zaproszenie na międzynarodową konferencję (28-30 września 2020 r.)

Zakład Historii Literatury Niemieckiej IFG UAM w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji z okazji podwójnego jubileuszu - trzydziestolecia zburzenia muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec.

→ Call for Papers

→ Link do wydarzenia na FB

webmaster: Maciej Borkowski