Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2017/2018

Studentom studiów licencjackich o specjalności filologia germańska oraz filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1 oferujemy przedmioty kierunkowe, obowiązkowe dla wszystkich z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa germańskiego oraz zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego (dla grup z językiem niemieckim od poziomu A1 aż 570 godz. nauki języka niemieckiego na I roku studiów), a także bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane Profilami:

  • profil tłumaczeniowy,
  • profil komunikacja międzykulturowa,
  • profil języki specjalistyczne i translatoryka

Absolwenci studiów licencjackich o specjalności filologia germańska to fachowcy dobrze znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem licencjata filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych.

Studentom specjalności filologia germańska z filologią rosyjską oferujemy możliwość uzyskania dobrej znajomości języka niemieckiego i rosyjskiego, ponadto znajomość realiów Rosji i państw niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria i Szwajcaria), ich kultur, literatur i historii, a także związków kulturowych i historycznych tych krajów.

webmaster: Maciej Borkowski