Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2021/2022

Filologia germańska

Studia niestacjonarne licencjackie na kierunku filologia germańska oferują studentom posiadającym podstawową znajomość języka niemieckiego na I roku studiów intensywny kurs językowy w ramach modułu praktyczna nauka języka niemieckiego. Na II i III roku studenci realizują jeden z trzech profili:

  • profil tłumaczeniowy,
  • profil komunikacja międzykulturowa,
  • profil języki specjalistyczne i translatoryka.

Zachowując akademicki charakter, profile kształtują praktyczne umiejętności, np. tłumaczenie tekstów fachowych, posługiwanie się językami specjalistycznymi i komunikację międzykulturową, które są poszukiwane na wymagającym rynku pracy. Absolwenci naszej specjalności mają możliwość skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy w firmach niemieckich, austriackich i szwajcarskich.

webmaster: Maciej Borkowski