Wydziałowe Studia w zakresie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego

Kierunek: Tłumaczenie pisemne i medialne

Plan studiów 

Specjalności:

  • filologia germańska z filologią angielską
  • filologia germańska z filologią romańską
  • filologia angielska z filologią germańską
  • filologia angielska z filologią romańską
  • filologia romańska z filologią angielską
  • filologia romańska z filologią germańską

Oferta seminariów magisterskich

Deklaracja wyboru seminarium magisterskiego 

Więcej informacji o rekrutacji


Kierunek: Tłumaczenie ustne (rekrutacja na rok akademicki 2022/2023)

Plan studiów

Specjalności:

  • filologia germańska z filologią angielską
  • filologia germańska z filologią romańską
  • filologia romańska z filologią angielską
  • filologia romańska z filologią germańską

webmaster: Maciej Borkowski