Konferencja "Reformation – zwischen Gewinn und Verlust..."

Instytuty Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na wspólną konferencję poświęconą 500-leciu reformacji w Niemczech, która odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 13.–15.10.2017 r. Zgłoszenia można nadsyłać do 31.12.2016 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

→ Call for Papers

formularz zgłoszeniowy

webmaster: Maciej Borkowski