Podróż studyjna do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

14 maja 2017 r. magistranci prof. Jerzego Kałążnego Paulina Guźnik, Karolina Jaźwińska, Aleksandra Kacprzak, Joanna Kamińska i Tomasz Mowlik odbyli wraz z Profesorem podróż studyjną do Gdańska. Celem podróży było zwiedzenie Muzeum II Wojny Światowej.

webmaster: Maciej Borkowski