Konkurs Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

Szanowni Państwo!

W czerwcu 2016 r. Fundacja Rozwoju Miasta Poznania wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz  Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk ogłosiła konkurs na prace magisterskie i rozprawy doktorskie traktujące o różnych aspektach zmian, które zaszły w Poznaniu w okresie 25 lat od odzyskania wolności i wdrożenia demokratycznych reform.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, prezentujące oryginalne badania dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego, instytucji miejskich, samorządności, edukacji, aktywności obywatelskiej, postaw i zachowań politycznych mieszkańców Poznania, życia religijnego oraz postaw światopoglądowych, aktywności artystycznej, instytucji kulturalnych i uczestnictwa w kulturze, urbanistyki i architektury, problematyki gospodarczej we wszelkich jej przejawach, zdrowotności, zagadnień środowiska naturalnego, ekologii oraz wszelkich innych zjawisk związanych z życiem miasta Poznania we wskazanym okresie.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku w Poznaniu (61-124), ul. Prymasa Wyszyńskiego 8.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Fundacji pod adresem

http://frmp.poznan.pl/uploaded/Dokumenty/Regulamin%20konkursu%20FRMP.pdf

webmaster: Maciej Borkowski