Jubileuszowy tom Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej

Nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje ukazała się jubileuszowa publikacja pt. "Sąsiedztwo zobowiązuje... 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej" pod red. prof. Huberta Orłowskiego i prof. Ryszarda Wryka. Publikacja przynosi podsumowanie osiągnięć Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, największego i najambitniejszego projektu naukowo-badawczo-edytorskiego w historii polskiej germanistyki oraz jednego z największych i najambitniejszych w historii powojennej humanistyki polskiej. W pracach nad przygotowaniem poszczególnych tomów uczestniczyło - w charakterze redaktorów i tłumaczy - liczne grono pracowników Instytutu Filologii Germańskiej.

webmaster: Maciej Borkowski