Prof. Łukasz Musiał w Austriackim Forum Kultury w Warszawie

3 października 2019 r. prof. Łukasz Musiał z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej IFG był gościem Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. W rozmowie z Zofią Król (dwutygodnik.com), Anną Wołkowicz (Uniwersytet Warszawski) i Piotrem Pazińskim (miesięcznik "Midrasz") opowiadał o kulisach powstania tomu "Prozy utajone" Franza Kafki w swoim wyborze i przekładzie. 

→ Więcej informacji

webmaster: Maciej Borkowski