Pani prof. dr hab. Edyta Połczyńska wyróżniona przez ambasadora Republiki Federalnej Niemiec

Gratulujemy i dzielimy wielką radość z panią prof. dr hab. Edytą Połczyńską, która 18 października 2019 r. odebrała z rąk konsula generalnego, Hansa Jörga Neumanna, dyplom uznania „za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej" od ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Rolfa Wilhelma Nikela. 

Pani Profesor pracowała w IFG przez ponad 45 lat. Literaturoznawczyni, autorka m.in. pionierskich prac naukowych dotyczących kultury Niemców w Wielkopolsce, kilkutomowej bibliografii przekładów literatury niemieckiej na język polski, prodziekan Wydziału Neofilologii, wieloletnia dyrektorka Instytutu Filologii Germańskiej, niestrudzona i zaangażowana organizatorka życia Instytutu Filologii Germańskiej, Mistrzyni i Nauczycielka dla pokoleń germanistów, promotorka 16 rozpraw doktorskich w zakresie literaturoznawstwa i ponad 200 prac magisterskich, także wykładowczyni na Uniwersytetach w Regensburgu, w Kilonii, w Hanowerze i Poczdamie, od wielu lat nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego. W przemówieniach wygłoszonych na cześć Pani Profesor podkreślano Jej niezwykłe zaangażowanie dla współpracy polsko-niemieckiej, wielką klasę i szlachetny, piękny styl pracy zawodowej.

webmaster: Maciej Borkowski