Projekt „Literackie i filmowe obrazy migracji między Polską a Niemcami” z udziałem studentów i pracowników IFG (17-23.11.2019)

W dniach 17.-23.11.2019 na Wydziale Neofilologii odbywał się polsko-niemiecki projekt pt. Literarische und filmische Bilder der Migration zwischen Polen und Deutschland.
W projekcie brali udział studenci Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii oraz dwudyplomowego kierunku studiów „Polacy i Niemcy w Europie" prowadzonego wspólnie przez obydwa uniwersytety.


Gośćmi i ekspertami projektu byli prof. Agnieszka Palej (UJ), prof. Brygida Helbig-Mischewski (UAM), prof. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (UAM), dr Anna Urban (Wydawnictwo Media Rodzina) oraz prof. Mieczysław Dąbrowski (UW).

Projekt współorganizowany był przez przez prof. Camillę Badstübner-Kizik, dr Martę Janachowską-Budych i mgr Annę Berezowską z Zakładu Dydaktyki Kultury i Mediów Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM, prof. Jerzego Kałążnego i dr Dorotę Masiakowską-Osses z Zakładu Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Filologii Germańskiej UAM oraz dr. Tomasza Lisa z Instytutu Slawistyki CAU Kiel.

Tematem przewodnim projektu była migracja z jej skutkami – zarówno indywidualnymi, jak i kolektywnymi – dla społeczeństw w Polsce i Niemczech. Celem projektu było porównanie spojrzeń na migrację i wymiana poglądów na temat tego zjawiska, kierując się różnymi perspektywami. Szczególną refleksją objęte zostały kwestie migracyjnej przyszłości Europy oraz roli, jaką sztuka (literatura, film) może odegrać w kształtowaniu transnarodowego i transkulturowego dialogu.
W centrum projektu stały teksty literackie i filmowe tworzone przez autorki i autorów o polskich korzeniach działających w Niemczech. W odniesieniu do tychże tekstów rozważane były m.in. następujące kwestie: jaki jest stan polskich i niemieckich badań literaturoznawczych nad migracją? Jak kategoryzuje i interpretuje się teksty literackie i filmowe twórców działających w Polsce i Niemczech lub pomiędzy tymi krajami? W jaki sposób temat migracji jest poruszany w dziełach literackich i filmowych twórców „o polskich korzeniach" działających w Niemczech? Z jakich środków językowych i stylistycznych korzystają, poruszając temat migracji?

Projekt finansowany był ze środków Funduszu na Rzecz Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii oraz ze środków funduszu na rzecz rozwoju potencjału badawczego Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji o projekcie pod adresem →https://migrationdepl.wordpress.com/

webmaster: Maciej Borkowski