Prof. Łukasz Musiał gościem Festiwalu Conrada w Krakowie

Prof. Łukasz Musiał z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej IFG był gościem krakowskiego Festiwalu Conrada (21-27.10.2019). W rozmowie z Justyną Sobolewską (Tygodnik "Polityka") i Remigiuszem Grzelą (Teatr Żydowski w Warszawie) opowiadał o twórczości Franza Kafki oraz o wydanym i przetłumaczonym przez siebie zbiorze utworów Kafki pt. "Prozy utajone".

 

 ConradFestival2019

 

webmaster: Maciej Borkowski