Diamentowy grant dla uzdolnionych studentek i studentów

Szanowni Państwo Studenci!

Uprzejmie informujemy o IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant". Zgodnie z Regulaminem w konkursie tym mogą  wziąć udział wybitnie uzdolnieni:

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.

Termin składania wniosków to 2 miesiące od dnia ogłoszenia konkursu, czyli 25 stycznia 2020 r.

Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:

  • 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  • 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Więcej szczegółów można znaleźć pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Centrum Wsparcia Projektów zorganizuje dla Studentek i Studentów zainteresowanych aplikowaniem  w tym konkursie tzw. „Diamentowe warsztaty", na których odbędą szkolenia z umiejętności przygotowania wniosku oraz będzie można poznać doświadczenia laureatów poprzedniej edycji tego konkursu.

Warsztaty odbędą się w pierwszej połowie grudnia, dokładny termin zostanie podany wkrótce.

webmaster: Maciej Borkowski