Rejestracja w systemie USOS na lektoraty / studia I i II stopnia

Szanowni Państwo, proszę o zapoznanie się z komunikatami Studium Językowego UAM w sprawie rejestracji w systemie USOS na lektoraty.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2020/2021.


Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.


Anna Fimiak-Chwiłkowska

webmaster: Maciej Borkowski