Udział prof. Janusza Taborka w akcji Wiosenny rozRUCH na UAM

W ramach Dnia Sportu (12 maja 2021 r.) pracownicy i studenci UAM mieli możliwość udziału w akcji Wiosenny RozRUCH na UAM polegającej na pokonaniu jak największej liczby kilometrów w ciągu miesiąca. W rywalizacji wydziałów siódme miejsce na uczelni zajął Wydział Neofilologii. Wśród pracowników drugi wynik (265,94 km) na Wydziale Neofilologii uzyskał prof. Janusz Taborek z Zakładu Niemieckiego Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki pokonując jednocześnie najdłuższy dystans w kategorii bieg w terenie.

Celem akcji była "promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa."

webmaster: Maciej Borkowski