Szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku

Proszę o zapoznanie się z komunikatem dotyczącym szkolenia BHP. Szkolenie obowiązuje wszystkich studentów I roku na studiach I i II stopnia (studia stacjonarne i studia niestacjonarne). 

Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2021/2022:

  1. uruchomienie Szkolenia: 15 listopada 2021 r.,
  2. czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2021 r. do 23 lutego 2022 r.

Szkolenie BHP (→ załączony plik)

webmaster: Maciej Borkowski