Germanistyka interkulturowa - informacja ogólna

Filologia, specjalność filologia germańska, specjalizacja komunikacja międzykulturowa, studia I stopnia (Bachelor Interkulturelle Germanistik)

Od roku akademickiego 2011/2012 w Collegium Polonicum w Słubicach prowadzone są studia germanistyczne we współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Oferowany kierunek to jedyne w Polsce studia germanistyczne, łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z polską oraz translatoryką. Program zajęć sytuuje kulturę niemieckiego obszaru językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera jego adeptom nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu zawodowym. Wykładowcy zmierzają zarówno do wypracowania u studentów kompetencji kulturowej w oparciu o badanie zjawisk z różnych dziedzin, a także o stosunki polsko-niemieckie, jak i do doskonalenia kompetencji translatorycznych. Takie przygotowanie pozwoli absolwentom podejmować pracę przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w których działaniu wiedza o krajach niemieckojęzycznych oraz kompetencja interkulturowa są niezbędne, w instytucjach EU w Polsce i za granicą, w dyplomacji, wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku Collegium Polonicum mieszczącym się kilka kroków od granicy polsko-niemieckiej w Słubicach oraz w obiektach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą i prowadzone są przez wykładowców polskich i niemieckich. Absolwenci uzyskują dwa dyplomy – polski i niemiecki. Ukończenie studiów umożliwi m.in. kontynuację kształcenia w ramach studiów II stopnia na uniwersytetach polskich oraz niemieckich.

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:

- historię polsko-niemieckich stosunków politycznych i społecznych;

- polsko-niemieckie związki literackie;

- naukę o literaturze;

- tłumaczenia literackie i naukowe;

- językoznawstwo (gramatykę opisową i porównawczą);

- praktyczną naukę języka niemieckiego (dla studentów niemieckojęzycznych) i polskiego (dla studentów niemieckojęzycznych);

- komunikację międzykulturową;

- drugi język obcy do wyboru.

webmaster: Maciej Borkowski