Wydziałowe studia tłumaczeniowe

Program studiów

Harmonogram egzaminów WSMTSiZ


Rozkład zajęć:

Wydziałowe Studia Magisterskie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego, I rok:

Wydziałowe Studia Tłumaczy Konferencyjnych, II rok:

webmaster: Maciej Borkowski