(red. M.B.)

Program studiów

Harmonogram egzaminów WSMTSiZ

Harmonogram egzaminów WSTK

 

Rozkład zajęć semestr zimowy 2021/2022:

Wydziałowe Studia Magisterskie: Tłumaczenie Ustne, II rok:

filologia germańska z filologią angielską 

filologia germańska z filologią romańską [grupa nie została utworzona]

 

Wydziałowe Studia Magisterskie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego, I rok:

filologia germańska z filologią angielską 

filologia germańska z filologią romańską [grupa nie została utworzona]

filologia romańska z filologią germańską [grupa nie została utworzona]

filologia angielska z filologią germańską 

webmaster: Maciej Borkowski