Komunikaty

Rejestracja na lektoraty z języka obcego w systemie USOS
Dzień Studenta I roku
Rejestracja na zajęcia w systemie USOS
POZNAŃSKIE DZIENNIKI z lat 1859-1860 w opracowaniu dr Ewy Greser
Sukces wniosku w konkursie ID-UB „Seria wykładów"
Szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku
Powojenne losy Niemców
Reedycja Borgesa
Prof. Łukasz Musiał gościem Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu
Sukces dr M. Korycińskiej-Wegner w międzynarodowym konkursie tłumaczeniowym
Doroczna konferencja Austrian Studies Association 2021 na UAM w Poznaniu
Dzień Jakości Kształcenia w Szkole Nauk o Języku i Literaturze
Dzień Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze
Udział prof. Janusza Taborka w akcji Wiosenny rozRUCH na UAM
Warsztaty w ramach wsparcia psychologicznego dla studentów
Projekt VIGIL (Virtual interactive games of intercultural learning)
Monografia „Korpora in der Lexikographie und Phraseologie”
Udział prof. Janusza Taborka w obronie doktorskiej w Brukseli
Współpraca z Uniwersytetem w Smoleńsku w programie Erasmus+
Stypendium MEiN dla studenta Jakuba Choryńskiego
Gościnny wykład otwarty prof. Henninga Lobina (IDS Mannheim)
Spotkanie autorskie wokół książki "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty"
Konkurs na projekty wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów
Dziewięćdziesiąte urodziny Thomasa Bernharda
Praktyki zawodowe niepedagogiczne (II BA, III BA)
Broszura jubileuszowa z okazji 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej
Podstawy pedagogiki I rok-zmiana terminu zajęć
ERASMUS+ 2021/22 – rekrutacja na wyjazdy na studia oraz na praktyki
Rejestracja w systemie USOS na lektoraty / studia I i II stopnia
Monografia pod redakcją dra S. Chudaka i dr hab. M. Pieklarz-Thien: „Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen"
Monografia zbiorowa poświęcona pisarstwu Thomasa Bernharda pod redakcją prof. Arkadiusza Żychlińskiego i dra hab. Wojciecha Charchalisa
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/2. Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się"
Kino Kafka przedstawia!
Monografia pod redakcją prof. Beate Sommerfeld "Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur."
Monografia dr Karoliny Kęsickiej „Die staatliche Prüfung für beeidigte ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Das deutsche und polnische Strafrecht. Theorie und Übungsmaterial“
Monografia prof. Marii Wojtczak "Odczarowywanie świata? Niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010)"
Inauguracja projektu "Learning scenarios to support inclusive language and culture education for heterogeneous school classes"
Zbiór szkiców prof. Arkadiusza Żychlińskiego pt. "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty"
"Literatura - społeczeństwo - system". Monografia prof. Andrzeja Denki
"Przerwany bieg po żelaznej drodze". Monografia prof. Romana Dziergwy
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w IFG rozstrzygnięty!
"Czynnik Borgesa. Szkice krytyczne" pod redakcją dra hab. Wojciecha Charchalisa i prof. Arkadiusza Żychlińskiego
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/1. Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli”
Wyróżnienie dla modernizowanego kierunku studiów II stopnia „filologia germańska"
FILOLOGIE OBCE NA UAM UZNANE ZA NAJLEPIEJ PROWADZONE KIERUNKI W CAŁEJ POLSCE
Wybór esejów literackich W.G. Sebalda pt. „Opis nieszczęścia” z posłowiem prof. Arkadiusza Żychlińskiego
Wyróżnienie dla kierunku studiów „filologia germańska”

webmaster: Maciej Borkowski