Komunikaty

Rejestracja na lektoraty z języka obcego w systemie USOS 27.09.21
Dzień Studenta I roku 26.09.21
Rejestracja na zajęcia w systemie USOS 23.09.21
POZNAŃSKIE DZIENNIKI z lat 1859-1860 w opracowaniu dr Ewy Greser 22.09.21
Szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku 22.09.21
Sukces wniosku w konkursie ID-UB „Seria wykładów" 18.09.21
Powojenne losy Niemców 16.09.21
Reedycja Borgesa 16.09.21
Prof. Łukasz Musiał gościem Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu 09.09.21
Sukces dr M. Korycińskiej-Wegner w międzynarodowym konkursie tłumaczeniowym 24.08.21
Doroczna konferencja Austrian Studies Association 2021 na UAM w Poznaniu 06.07.21
Dzień Jakości Kształcenia w Szkole Nauk o Języku i Literaturze 11.06.21
Dzień Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze 08.06.21
Warsztaty w ramach wsparcia psychologicznego dla studentów 24.05.21
Udział prof. Janusza Taborka w akcji Wiosenny rozRUCH na UAM 20.05.21
Projekt VIGIL (Virtual interactive games of intercultural learning) 07.05.21
Monografia „Korpora in der Lexikographie und Phraseologie” 02.05.21
Udział prof. Janusza Taborka w obronie doktorskiej w Brukseli 05.04.21
Współpraca z Uniwersytetem w Smoleńsku w programie Erasmus+ 24.03.21
Stypendium MEiN dla studenta Jakuba Choryńskiego 15.03.21
Gościnny wykład otwarty prof. Henninga Lobina (IDS Mannheim) 02.03.21
Spotkanie autorskie wokół książki "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty" 02.03.21
Konkurs na projekty wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów 01.03.21
Dziewięćdziesiąte urodziny Thomasa Bernharda 28.02.21
Praktyki zawodowe niepedagogiczne (II BA, III BA) 25.02.21
Broszura jubileuszowa z okazji 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej 24.02.21
Podstawy pedagogiki I rok-zmiana terminu zajęć 23.02.21
ERASMUS+ 2021/22 – rekrutacja na wyjazdy na studia oraz na praktyki 18.02.21
Rejestracja w systemie USOS na lektoraty / studia I i II stopnia 17.02.21
Monografia pod redakcją dra S. Chudaka i dr hab. M. Pieklarz-Thien: „Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen" 03.02.21
Monografia zbiorowa poświęcona pisarstwu Thomasa Bernharda pod redakcją prof. Arkadiusza Żychlińskiego i dra hab. Wojciecha Charchalisa 22.01.21
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/2. Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się" 19.01.21
Kino Kafka przedstawia! 04.01.21
Monografia pod redakcją prof. Beate Sommerfeld "Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur." 07.12.20
Monografia dr Karoliny Kęsickiej „Die staatliche Prüfung für beeidigte ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Das deutsche und polnische Strafrecht. Theorie und Übungsmaterial“ 04.12.20
Monografia prof. Marii Wojtczak "Odczarowywanie świata? Niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010)" 20.11.20
Inauguracja projektu "Learning scenarios to support inclusive language and culture education for heterogeneous school classes" 18.11.20
Zbiór szkiców prof. Arkadiusza Żychlińskiego pt. "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty" 04.11.20
"Literatura - społeczeństwo - system". Monografia prof. Andrzeja Denki 25.10.20
"Przerwany bieg po żelaznej drodze". Monografia prof. Romana Dziergwy 25.10.20
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w IFG rozstrzygnięty! 17.10.20
"Czynnik Borgesa. Szkice krytyczne" pod redakcją dra hab. Wojciecha Charchalisa i prof. Arkadiusza Żychlińskiego 08.10.20
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/1. Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli” 05.10.20
Wyróżnienie dla modernizowanego kierunku studiów II stopnia „filologia germańska" 27.08.20
FILOLOGIE OBCE NA UAM UZNANE ZA NAJLEPIEJ PROWADZONE KIERUNKI W CAŁEJ POLSCE 22.07.20
Wybór esejów literackich W.G. Sebalda pt. „Opis nieszczęścia” z posłowiem prof. Arkadiusza Żychlińskiego 03.02.20
Wyróżnienie dla kierunku studiów „filologia germańska” 12.09.19

webmaster: Maciej Borkowski

feed-image