Rada programowa grupy kierunków studiów filologia germańska
oraz język niemiecki i komunikacja w biznesie

Skład od 01.01.2021 do 30.09.2024

Przewodnicząca - prof. UAM dr hab. Joanna Drynda

1. dr hab. Jarosław Aptacy
2. dr Romualda Braciszewska
3. prof. UAM dr hab. Andrzej Denka
4. dr Dominika Gortych
5. dr Karolina Kęsicka
6. prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz
7. prof. UAM dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska (od 20.02.2021)
8. dr Izabela Sellmer
9. dr Michał Stefański
10. prof. UAM dr hab. Arkadiusz Żychliński

Studenci:
10. lic. Marta Ostynowicz
11. lic. Bartłomiej Prusaczyk
12. Katarzyna Witczak

 

webmaster: Maciej Borkowski