Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2019/2020

Filologia germańska

Studia filologii germańskiej adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym i łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

  • profil tłumaczeniowy,
  • profil komunikacja międzykulturowa,
  • profil języki specjalistyczne i translatoryka

Dodatkowo oferujemy zdobycie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).
Absolwenci studiów licencjackich o specjalności filologia germańska to fachowcy doskonale znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego, posiadający kompetencje translatoryczne oraz wyposażeni w znajomość języków specjalistycznych. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem licencjata filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia.

Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1

Studia filologii germańskiej z językiem niemieckim od poziomu A1 adresowane są do kandydatów nie znających języka niemieckiego i łączą naukę języka (aż 540 godz. na I roku studiów) z nauką o kulturze niemieckiej (w tym także o literaturze), językoznawstwem i translatoryką. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy studentom bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami:

  • profil tłumaczeniowy,
  • profil komunikacja międzykulturowa,
  • profil języki specjalistyczne i translatoryka

Dodatkowo oferujemy uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej).
Absolwenci studiów licencjackich o specjalności filologia germańska to fachowcy doskonale znający język, literaturę i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego, posiadający kompetencje translatoryczne oraz wyposażeni w znajomość języków specjalistycznych. Takich fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem licencjata filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia.
Filologia germańsko-rosyjska - Studia filologii germańskiej z filologią rosyjską adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym (znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana) i łączą naukę języków niemieckiego i rosyjskiego z nauką o kulturze niemieckiej i rosyjskiej (w tym także o literaturze), z nauką o historii obydwu krajów, translatoryką i językoznawstwem. Umożliwiają poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich oraz uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych. Dodatkowo oferują zdobycie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego i/lub rosyjskiego w szkołach podstawowych (realizacja specjalizacji nauczycielskiej). Tak wykształconych fachowców potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim i polsko-rosyjskim sąsiedztwem. Absolwenci z tytułem licencjata filologii germańskiej z filologią rosyjską znajdą również pracę w administracji oraz pracę biurową, w której niezbędna jest znajomość języka niemieckiego rosyjskiego, także umiejętność tłumaczenia i kompetencje interkulturowe. Ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację na studiach II stopnia.

Skład komisji rekrutacyjnej
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
Harmonogram dyżurów Komisji Rekrutacyjnej
Plan studiów I stopnia – filologia germańska
Plan studiów I stopnia – filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1
Plan studiów I stopnia – filologia germańsko-rosyjska
Plan studiów dla specjalizacji nauczycielskiej
Deklaracja wyboru specjalności nauczycielskiej
Deklaracja wyboru lektoratu drugiego języka obcego

webmaster: Maciej Borkowski