Stypendium MEiN dla studenta Jakuba Choryńskiego

Z ogromną radością informujemy, że pan Jakub Choryński otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe na rok 2021. Pan Jakub jest studentem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM i realizuje m.in. program filologii germańskiej przygotowując pracę dyplomową pod opieką prof. Janusza Taborka.

W semestrze zimowym pan Jakub Choryński realizował pobyt stypendialny w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Greifswaldzie.
Stypendia MEiN otrzymało 362 studentów w Polsce, w tym 14 z UAM. (jt)

webmaster: Maciej Borkowski