Publikacja „Lesedidaktik Deutsch als Fremdsprache"

We wrześniu br. w serii wydawniczej „Posener Beiträge zu Sprache, Literatur und Medien" wydawanej przez prof. Andrzeja Denkę i dra Sebastiana Chudaka ukazała się monografia wieloautorska poświęcona jednej z czterech podstawowych sprawności językowych, tj. czytaniu.

Tom „Lesedidaktik Deutsch als Fremdsprache. Aktuelle Entwicklungen und Ansätze" pod redakcją prof. Karen Schramm (Universität Wien) i prof. Martiny Kienberger (Universidad de Granada) stanowi interesujący wkład w dyskusję na temat dydaktyki czytania. W publikacji zebrano artykuły badaczy i badaczek nauczania języka niemieckiego jako obcego (DaF), którzy/które zajmują się lingwistyką tekstu, lingwistyką korpusową oraz badaniami nad (meta)kognitywnymi procesami rozumienia tekstu i którzy/które pokazują m.in., jak podczas pracy z tekstami wprowadzać aktywności zorientowane na działanie i pozytywnie stymulować motywację do czytania w różnych kontekstach nauczania.

Tom dostępny jest w bibliotece NOVUM i na stronie wydawnictwa PETER LANG: https://www.peterlang.com/document/1367876 

„Posener Beiträge zu Sprache, Literatur und Medien" to kontynuacja zapoczątkowanej przez prof. Czesława Karolaka serii wydawniczej „Posener Beiträge zur Germanistik", w której w latach 2003-2020 ukazało się aż 38 tomów. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie wydawnictwa PETER LANG: https://www.peterlang.com/series/pbge.

Flyer → PDF

webmaster: Maciej Borkowski