Wykład prof. Dirka Oschmanna „Zjednoczeni ale nierówni"

W dniu 11.10.2023 r. prof. Dirk Oschmann z Uniwersytetu w Lipsku wygłosił w Instytucie Filologii Germańskiej wykład pt. „Zjednoczeni, ale nierówni". Wykład i dyskusja ze słuchaczami koncentrowały się wokół tematyki ostatniej publikacji prof. Oschmanna „Der Osten – Eine westdeutsche Erfindung", która ukazała się na początku tego roku w Berlinie nakładem wydawnictwa Ullstein.

Pobyt profesora Oschmanna w Poznaniu i wykład zorganizowane był we współpracy Instytutu Zachodniego w Poznaniu i Instytutu Filologii Germańskiej UAM.

wyk1

wyk2

wyk3

wyk5

wyk1

webmaster: Maciej Borkowski