Wizyta studyjna w Ambasadzie RP w Berlinie

W ramach projektu dydaktycznego dotyczącego Języka dyplomacji grupa studentek i studentów II roku studiów magisterskich filologii germańskiej wraz z p. dr Izabelą Sellmer odwiedziła 18.10. br. Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

Rozmowa z Ambasadorem RP oraz personelem placówki dotyczyła specyfiki pracy na placówce dyplomatycznej oraz związanych z nią perspektyw zawodowych dla osób kończących studia neofilologiczne, a także stosunków polsko-niemieckich. Po powrocie grupa zajmie się na zajęciach z Tłumaczenia specjalistycznego przekładem różnorakich materiałów dotyczących relacji bilateralnych na obszarze kultury, gospodarki i polityki, udostępnionych na ten cel przez Ambasadę.

webmaster: Maciej Borkowski