Nowa publikacja

W lutym ukazała się monografia dra Adama Sobka (Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych) pod tytułem Zugewandert in die Schweiz und doch unterwegs. Zur erinnerten Migration in den Erzähltexten zugewanderter Autorinnen und Autoren der deutschen Schweiz. Publikacja ta jest kolejnym tomem w wydawanej przez prof. Andrzeja Denkę i dra Sebastiana Chudaka serii Posener Beiträge zu Sprache, Literatur und Medien.

Autor opracowania poświęca uwagę aspektom tożsamości kulturowej i językowej, postkolonialnej krytyce literackiej, kulturze pamięci i reprezentacji przestrzennej w narracjach migracyjnych. Przedmiot badań stanowi dziesięć powieści opublikowanych po 2000 roku. Opracowanie ma na celu przybliżenie literatury międzykulturowej opartej na pamięci autorek i autorów nie-szwajcarskiego pochodzenia lub należących do marginalnej grupy „Secondos" i „Secondas".

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu z Instytutu Filologii Germańskiej, Wydziału Neofilologii oraz Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM

webmaster: Maciej Borkowski