2012: Łukasz MUSIAŁ

W dniu 18 października 2012 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Łukasza Musiała z Instytutu Filologii Germańskiej.

Na posiedzeniu nadzwyczajnym Rada Wydziału Neofilologii UAM podjęła uchwałę w sprawie nadania Łukaszowi Musiałowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy „Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości”. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli prof. dr hab. Agata Bielik-Robson (IFiS PAN z Warszawy), prof. dr hab. Daniel Kalinowski (AP w Słupsku), prof. dr hab. Edward Kasperski (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. dr hab. Stefan Kaszyński z naszego instytutu. 

webmaster: Maciej Borkowski