2013: Joanna DRYNDA

W dn. 13 czerwca 2013 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Joanny Dryndy z Instytutu Filologii Germańskiej.

Na posiedzeniu nadzwyczajnym Rada Wydziału Neofilologii UAM podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Joannie Dryndzie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy „Spiegel-Frauen. Zum Spiegelmotiv in Prosatexten zeitgenössischer österreichischer Autorinnen”.

Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli prof. dr hab. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Maria Kłańska (Uniwersytet Jagielloński), prof. UW dr hab. Grażyna Kwiecińska (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. UWr dr hab. Lucjan Puchalski (Uniwersytet Wrocławski).

webmaster: Maciej Borkowski