2014: Beate SOMMERFELD

23 stycznia 2014 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Beate Sommerfeld z Instytutu Filologii Germańskiej.

Na posiedzeniu nadzwyczajnym Rada Wydziału Neofilologii UAM podjęła uchwałę w sprawie nadania Beate Sommerfeld stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy „Zwischen Augenblicksnotat und Lebensbilanz. Die Tagebuchaufzeichnungen Hugo von Hofmannsthals, Robert Musils und Franz Kafkas”. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński (Uniwersytet Łódzki), prof. UW dr hab. Grażyna Kwiecińska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Łukasz Musiał (UAM) oraz prof. dr hab. Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski).

webmaster: Maciej Borkowski