2014: Andrzej DENKA (20.11.2014)

20 listopada 2014 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Denki. Na posiedzeniu nadzwyczajnym Rada Wydziału Neofilologii UAM podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Andrzejowi Dence stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

webmaster: Maciej Borkowski