2018: Agnieszka PAWŁOWSKA-BALCERSKA

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. Rada Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała dr Agnieszce Pawłowskiej-Balcerskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą procedury habilitacyjnej była monografia Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem.

webmaster: Maciej Borkowski