2018: Marta WOŹNICKA

Rada Wydziału Neofilologii UAM w dniu 22 listopada 2018 nadała p. dr Marcie Woźnickiej z Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie JĘZYKOZNAWSTWA.

Podstawą nadania stopnia naukowego była monografia pt.: Die morphologische Struktur der Verben in alt- und neugermanischen Sprachen. Eine vergleichende Untersuchung vom Gotischen bis zum Frühneuhochdeutschen. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

webmaster: Maciej Borkowski