Publikacje książkowe

Spis publikacji w latach 1995-2020 

Późniejsze publikacje → Baza Wiedzy UAM

Monografia „Pokaż język. Słowem o słowie”
"Hałastra" Moniki Helfer
Publikacja po kongresie IVG w Palermo
Tom 3 „Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation"
Publikacja „Dreißig Jahre danach. Mauerfall und deutsche Einheit in Literatur, Kultur und Politik“
Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft
Publikacja JĘZYK W POZNANIU 12
Publikacja "Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation"
Monografia dr Beaty Kornatowskiej
POZNAŃSKIE DZIENNIKI z lat 1859-1860 w opracowaniu dr Ewy Greser
Powojenne losy Niemców
Monografia „Korpora in der Lexikographie und Phraseologie”
Broszura jubileuszowa z okazji 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej
Monografia pod redakcją dra S. Chudaka i dr hab. M. Pieklarz-Thien: „Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen"
Monografia zbiorowa poświęcona pisarstwu Thomasa Bernharda pod redakcją prof. Arkadiusza Żychlińskiego i dra hab. Wojciecha Charchalisa
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/2. Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się"
Monografia pod redakcją prof. Beate Sommerfeld "Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur."
Monografia dr Karoliny Kęsickiej „Die staatliche Prüfung für beeidigte ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Das deutsche und polnische Strafrecht. Theorie und Übungsmaterial“
"Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen" pod współredakcją prof. Łukasza Musiała
Monografia prof. Marii Wojtczak "Odczarowywanie świata? Niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010)"
Zbiór szkiców prof. Arkadiusza Żychlińskiego pt. "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty"
"Literatura - społeczeństwo - system". Monografia prof. Andrzeja Denki
"Przerwany bieg po żelaznej drodze". Monografia prof. Romana Dziergwy
Publikacja JĘZYK W POZNANIU 11
"Czynnik Borgesa. Szkice krytyczne" pod redakcją dra hab. Wojciecha Charchalisa i prof. Arkadiusza Żychlińskiego

webmaster: Maciej Borkowski