Publikacje książkowe

Publikacja „Dreißig Jahre danach. Mauerfall und deutsche Einheit in Literatur, Kultur und Politik“ 21.03.22
Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 17.03.22
Publikacja JĘZYK W POZNANIU 12 15.03.22
Publikacja "Handbuch der deutsch-polnischen Kommunikation" 11.02.22
Monografia dr Beaty Kornatowskiej 22.10.21
POZNAŃSKIE DZIENNIKI z lat 1859-1860 w opracowaniu dr Ewy Greser 22.09.21
Powojenne losy Niemców 16.09.21
Monografia „Korpora in der Lexikographie und Phraseologie” 02.05.21
Broszura jubileuszowa z okazji 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej 24.02.21
Monografia pod redakcją dra S. Chudaka i dr hab. M. Pieklarz-Thien: „Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen" 03.02.21
Monografia zbiorowa poświęcona pisarstwu Thomasa Bernharda pod redakcją prof. Arkadiusza Żychlińskiego i dra hab. Wojciecha Charchalisa 22.01.21
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/2. Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się" 19.01.21
Monografia pod redakcją prof. Beate Sommerfeld "Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur." 07.12.20
Monografia dr Karoliny Kęsickiej „Die staatliche Prüfung für beeidigte ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Das deutsche und polnische Strafrecht. Theorie und Übungsmaterial“ 04.12.20
"Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen" pod współredakcją prof. Łukasza Musiała 23.11.20
Monografia prof. Marii Wojtczak "Odczarowywanie świata? Niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010)" 20.11.20
Zbiór szkiców prof. Arkadiusza Żychlińskiego pt. "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty" 04.11.20
"Literatura - społeczeństwo - system". Monografia prof. Andrzeja Denki 25.10.20
"Przerwany bieg po żelaznej drodze". Monografia prof. Romana Dziergwy 25.10.20
Publikacja JĘZYK W POZNANIU 11 08.10.20
"Czynnik Borgesa. Szkice krytyczne" pod redakcją dra hab. Wojciecha Charchalisa i prof. Arkadiusza Żychlińskiego 08.10.20
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/1. Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli” 05.10.20
Eseje Petera Szondiego w przekładzie prof. Łukasza Musiała 28.04.20
Zbiór esejów „Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu" Artura Beckera pod redakcją naukową prof. Magdaleny Kardach 08.02.20
Wybór esejów literackich W.G. Sebalda pt. „Opis nieszczęścia” z posłowiem prof. Arkadiusza Żychlińskiego 03.02.20

webmaster: Maciej Borkowski