Publikacje książkowe

Monografia „Korpora in der Lexikographie und Phraseologie”
Broszura jubileuszowa z okazji 40-lecia Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej
Monografia pod redakcją dra S. Chudaka i dr hab. M. Pieklarz-Thien: „Die Lernenden in der Forschung zum Lehren und Lernen fremder Sprachen"
Monografia zbiorowa poświęcona pisarstwu Thomasa Bernharda pod redakcją prof. Arkadiusza Żychlińskiego i dra hab. Wojciecha Charchalisa
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/2. Przygotowanie do komunikacji w języku obcym: rozwijanie postaw, reprezentacji i umiejętności uczących się"
Monografia pod redakcją prof. Beate Sommerfeld "Kulturelle Diversität in der Kinder- und Jugendliteratur."
Monografia dr Karoliny Kęsickiej „Die staatliche Prüfung für beeidigte ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Das deutsche und polnische Strafrecht. Theorie und Übungsmaterial“
"Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen" pod współredakcją prof. Łukasza Musiała
Monografia prof. Marii Wojtczak "Odczarowywanie świata? Niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010)"
Zbiór szkiców prof. Arkadiusza Żychlińskiego pt. "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty"
"Literatura - społeczeństwo - system". Monografia prof. Andrzeja Denki
"Przerwany bieg po żelaznej drodze". Monografia prof. Romana Dziergwy
Publikacja JĘZYK W POZNANIU 11
"Czynnik Borgesa. Szkice krytyczne" pod redakcją dra hab. Wojciecha Charchalisa i prof. Arkadiusza Żychlińskiego
Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/1. Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli”
Eseje Petera Szondiego w przekładzie prof. Łukasza Musiała
Zbiór esejów „Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu" Artura Beckera pod redakcją naukową prof. Magdaleny Kardach
Wybór esejów literackich W.G. Sebalda pt. „Opis nieszczęścia” z posłowiem prof. Arkadiusza Żychlińskiego
"Stanisław Moniuszko i jego muzyka" Rüdigera Rittera w tłumaczeniu Beaty Kornatowskiej i Izabeli Sellmer
Niemiecko-polski słownik architektury dr hab. Justyny Krauze-Pierz
"Prozy utajone" Franza Kafki w wyborze i przekładzie prof. Łukasza Musiała
Nowa publikacja dra Jarosława Aptacego z Zakładu Języka Niemieckiego
Mackiewicz, M. (2019) "Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie"
"Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses" (2018)
"Facetten der literarischen Übersetzung." (2018)

webmaster: Maciej Borkowski