DRAŻYŃSKA-DEJA, MARIA

Lehrbücher

Deutsch global [6] : Freundschaften : ein Sprachkurs für polnische Jugendliche. Aufbaustufe 3. / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. [Textbuch]. Übungsbuch. Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagog., 1997. - 3 t. (86 ; 92 ; 75 s.)

Deutsch mal anders neu : podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. [Textbuch]. Übungsbuch. Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997. - 3 t. (116 ; 86 ; 61 s.)

Kontakte [1] : początkowy kurs języka niemieckiego dla klasy 5 szkoły podstawowej / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak .[Podręcznik]. Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998 . - 2 t. (115 ; 79 s. )

Deutsch International : Integrationsstufe : kurs kontynuacyjny języka niemieckiego dla klasy 1 liceum / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. [Podręcznik]. Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998. - 2 t. (178 ; 58)

Język niemiecki kurs dla szkoły podstawowej : program zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN w dniu 21.04.1997 r. [...] / oprac. zespół w składzie Janina Drabich, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak [i in.]. -Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedag., 1998. - 39 s.

Język niemiecki : kurs podstawowy dla szkoły średniej : program zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN w dniu 21.04.1997 r. [...] / oprac. zespół w składzie Janina Drabich, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak [i in.]. -Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedag., 1998. -36 s.

Język niemiecki : kurs kontynuacyjny dla szkoły średniej : program zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN w dniu 21.04.1997 r. [...] / oprac. zespół w składzie Janina Drabich, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak [i in.] . - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedag., 1998. - 46 s.

Język niemiecki : program nauczania : szkoła podstawowa / praca zbiorowa pod kierunkiem Czesława Karolaka ; [oprac.]: Janina Drabich, Maria-Drażyńska-Deja, Czesław Karolak [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999. - 31 s.

Język niemiecki : program nauczania : gimnazjum / praca zbiorowa pod kierunkiem Czesława Karolaka ; [oprac.]: Janina Drabich, Maria-Drażyńska-Deja, Czesław Karolak [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedagog., 1999. - 40 s.

Deutsch International :  kurs kontynuacyjny języka niemieckiego dla klasy 2 liceum / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. [Podręcznik]. Poradnik nauczyciela -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne, 1999. –  2 t.  (174 s. ; 59).

Kontakte [3] : początkowy kurs języka niemieckiego dla klasy 6 szkoły podstawowej / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak .[Podręcznik]. Poradnik nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998 . - 2 t. (126 ; 83 s.)

Deutsch ist in : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum : poziom podstawowy / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. Podręcznik. Poradnik nauczyciela  -Warszawa : Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne, 2000. – 2. t.  (132 s. ; 109).

Deutsch ist in : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum : poziom podstawowy / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. -Warszawa : Wydawnictwa  Szkolne  i  Pedagogiczne, 2001. – 183 s.

Deutsch ist in : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 3 gimnazjum : poziom podstawowy / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. Podręcznik. Poradnik nauczyciela -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - 2. t. (185 s. ; 67 s.).

Ich bin ich ... und du bist du : podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klasy 4 /

Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Sylwia Denka. Podręcznik.Zeszyt ćwiczeń Poradnik metodyczny. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 3 t. (92 s. ; 66 s. ; 107 s.).

Program nauczania języka niemieckiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Sylwia Denka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 27 s.

Ich bin ich ... und du bist du : podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klasy 5 /

Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Sylwia Denka. Podręcznik. Zeszyt ćwiczeń Poradnik metodyczny. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. -3 t. (104 s. ; 95 s. ; 135 s.).

5. Artikel, Studien, Kommuniques

Nowe cykle podręczników do nauki języka niemieckiego: Kontakte - dla szkoły podstawowej i Deutsch international - kurs kontynuacyjny dla szkoły średniej / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak // w: Języki obce w szkole, 1999. - S. 53-58.

webmaster: Maciej Borkowski