Prof. Hubert Orłowski odznaczony medalem Homini Vere Academico

→ relacja filmowa UAM.TV

Z wielką radością pragniemy poinformować, że w dniu 13 grudnia 2019 r. Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wręczył prof. Hubertowi Orłowskiemu, jako wyraz uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny, medal Homini Vere Academico, przyznawany osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu".

- Profesor Orłowski jest wspaniałym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, to uczony najwyższej miary, nadal bardzo aktywnie uczestniczący w życiu naukowym. Kieruję słowa podziękowania za lata ogromnej aktywności na naszej Uczelni. Nieustannie pozostaje pan dla nas autorytetem jako człowiek prawy i nauczyciel akademicki – mówił podczas ceremonii wręczenia medalu Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Podczas piątkowej uroczystości w Gabinecie Rektora UAM laudację wygłosiła Pani Dziekan Wydziału Neofilologii, prof. Aldona Sopata, która podkreśliła, iż prof. Orłowski jest uczonym europejskiego formatu, a jego zainteresowania badawcze i myśl krytyczna obejmują różne i rozległe obszary, takie jak np. badania nad stereotypami, semantyka historyczna, literatura i kultura Trzeciej Rzeczy, recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce. Pani Dziekan wyraziła przekonanie, że prof. Orłowski na trwałe odcisnął swój ślad w dziejach literaturoznawstwa w Polsce i Europie.

W imieniu pracowników Zakładu Historii Literatury Niemieckiej IFG, którym prof. Hubert Orłowski kierował w latach 1975-2007, głos zabrał prof. Włodzimierz Bialik – pierwszy magistrant, doktorant i habilitant prof. Orłowskiego. W swoim niekonwencjonalnym przemówieniu prof. Bialik wskazał m. in., że prof. Orłowski wyznaczył swoim przykładem poprzeczkę tak wysoko, iż pozostaje ona dla jego uczniów nieosiągalna.

Członkowie Zakładu Historii Literatury Niemieckiej wyrazili swe indywidualne podziękowania na kartkach pocztowych wręczonych Profesorowi, a kierownik Zakładu, prof. Maria Wojtczak, przekazała Profesorowi bukiet dziesięciu różnokolorowych róż – dziękując w ten symboliczny sposób za to, iż prof. Orłowski, mimo tak różnorodnych osobowości zgromadzonych w Zakładzie, potrafił stworzyć z nich „piękny bukiet".

Następnie przemówili współpracownicy i uczniowie Profesora – Prorektor Beata Mikołajczyk, która wyjawiła, że to właśnie nazwisko prof. Orłowskiego przywiodło ją niegdyś na studia do Poznania, oraz prof. Roman Dziergwa, jeden z doktorantów prof. Orłowskiego, który wspominał czasy studenckie pod okiem Mistrza. Prof. Andreas Lawaty, historyk i slawista, wyraził gratulacje i wyrazy uznania w imieniu niemieckiego środowiska naukowego, wskazując zwłaszcza na szczególną pozycję w dorobku prof. Orłowskiego, jaką jest licząca jak dotąd 50 tomów seria wydawnicza Poznańska Biblioteka Niemiecka, która rozsławiła Poznań za granicą.

Prof. Hubert Orłowski dziękując za otrzymane wyróżnienie wyznał wzruszony, że medal Homini Vere Academico to w jego rozumieniu wyjątkowy wyraz uznania dla każdego, kto bycie członkiem wspólnoty akademickiej uważa za wartość samą w sobie. Przypomniał też, że sam jest członkiem wspólnoty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza już od 1956 r., kiedy to przyjechał do Poznania na egzaminy wstępne na studia.

Na zakończenie uroczystości wszyscy goście wspólnie odśpiewali dla Laureata „Plurimos Annos!".

Zdjęcia: 
nr 1, 2, 3, 5, 9 - Adrian Wykrota
nr 4, 6, 7, 8, 11 - Przemysław Stanula

webmaster: Maciej Borkowski