Zbiór szkiców prof. Arkadiusza Żychlińskiego pt. "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty"

W serii Sztuka Czytania wydawnictwa Ossolineum ukazał się zbiór szkiców prof. Arkadiusza Żychlińskiego poświęcony najnowszej literaturze światowej pt. "Zwrot przez współczesną. Pryzmaty". Informacja na stronie wydawcy: link

webmaster: Maciej Borkowski