Monografia zbiorowa poświęcona pisarstwu Thomasa Bernharda pod redakcją prof. Arkadiusza Żychlińskiego i dra hab. Wojciecha Charchalisa

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się monografia zbiorowa poświęcona pisarstwu Thomasa Bernharda pt. "Korekty Bernharda. Szkice krytyczne". Wydany w przededniu dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin austriackiego autora tom pod redakcją prof. Arkadiusza Żychlińskiego i dra hab. Wojciecha Charchalisa (IFRom) to kolejna publikacja komparatystyczna powstała przy współpracy obydwu Instytutów.

Informacja na stronie wydawcy: link

webmaster: Maciej Borkowski