Monografia „Korpora in der Lexikographie und Phraseologie”

W berlińskim wydawnictwie Walter de Gruyter ukazała się monografia zbiorowa zatytułowana Korpora in der Lexikographie und Phraseologie. Stand und Perspektiven. Zbiór tekstów pod redakcją mgra Michała Piosika, prof. Janusza Taborka i prof. Marty Woźnickiej z Zakładu Niemieckiego Jezykoznawstwa Stosowanego i Translatoryki wydany został jako 160 tom w serii Lexicographica Series Maior.

Monografia zawiera artykuły leksykografów z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch wygłoszonych jako referaty podczas jubileuszowego 10 Kolokwium Leksykograficznego, które zorganizowane zostało w Poznaniu w roku 2018 w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Redakcja techniczna, skład i druk sfinansowane zostały w całości z grantu w wysokości € 3 148  pozyskanego przez prof. Janusza Taborka i prof. Martę Woźnicką od Fundacji Fritza Thyssena.

>> Informacje wydawnictwa Walter de Gruyter

>> Informacje o konferencji leksykograficznej (17-18.10.2018)

>> Relacja z konferencji w Życiu Uniwersyteckim

webmaster: Maciej Borkowski