KULIGOWSKA, KONSTANCJA

Artikel, Studien, Kommuniques

Sposoby oceniania kreatywnych prac pisemnych uczniów na lekcjach języka obcego / Konstancja Kuligowska // w: Języki Obce w Szkole, nr 3. - Warszwa, 2008. - S. 56-59.

Plan tygodniowy jako ciekawa alternatywa na lekcjach języka obcego / Konstancja Kuligowska // w: Języki Obce w Szkole, nr 6. - Warszwa, 2008. - S. 146-151.

Kreatives Schreiben – eine gute Möglichkeit Schüler zum Schreiben in der Fremdsprache anzuregen / Konstancja Kuligowska // w: Studia Germanica Posnaniensia, 31. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - S. 147-155.

Kilka zadań dotyczących odbioru tekstu czytanego / Konstancja Kuligowska // w:  Nauczaj lepiej - język niemiecki , nr 1. - Warszawa : Raabe, 2009. - S. 27-33.

Lernen durch Reisen / Konstancja Kuligowska // w:  Nauczaj lepiej - język niemiecki, nr 3. - Warszawa : Raabe, 2009. - S. 24-29.

Bielefeld (er)fahren… czyli propozycje ćwiczeń pogłębiających wiedzę o Niemczech / Konstancja Kuligowska // w:  Nauczaj lepiej - język niemiecki, nr 6. - Warszawa : Raabe, 2009. - S. 24-31.

„Reflexion als Schlüsselphänomen in der Fremdsprachendidaktik“, Poznań, 27-28. März 2009 / Konstancja Kuligowska // w: Linguae Mundi, nr 4. - Poznań: Wyższa Szkoła Języków Obcych, 2009. - S.106-109.

Sport im Winter, da steckt viel Spaß dahinter! / Konstancja Kuligowska // w:  Nauczaj lepiej - język niemiecki, nr 1. - Warszawa : Raabe, 2010. - S. 38-44.

 Über Ostern sprechen / Konstancja Kuligowska // w:  Nauczaj lepiej - język niemiecki, nr 2. - Warszawa : Raabe, 2010. - S. 32-40.

Schreiben in den Sommerferien  - mehr als Feriengrüße!  / Konstancja Kuligowska // w:  Nauczaj lepiej - język niemiecki, nr 3. - Warszawa : Raabe, 2010. - S. 14-20.

Deutschland vor Ort erleben - Teilnahme am Internationalen Sommerkurs an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Konstancja Kuligowska // w: Hallo Deutschlehrer, Frühling, 2010 (30). - Warszawa : Polnischer Deutschlehrerverband, 2010. - S. 10-12.

Reflexives Lernen im Lichte ausgewählter Offener Unterrichtsformen (Wochenplanarbeit und Freiarbeit) / Konstancja Kuligowska // w:  Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik / hrsg. von Kazimiera Myczko. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2010. -. 137-146.

 

webmaster: Maciej Borkowski