Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


MYCZKO, KAZIMIERA

Verfasserschriften, Monographien

Die Entwicklung des Hörverstehens auf der Fortgeschrittenenstufe des Fremdsprachenunterrichts unter besonderer Berücksichtigung des Germanistikstudiums / Kazimiera Myczko. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1995. - 159 s.

Editorische Schriften

Studia Germanica Posnaniensia, 26 / red. Gabriela Koniuszaniec, Kazimiera Myczko. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. - 255 s.

Studia Germanica Posnaniensia,  28 / red. Gabriela Koniuszaniec, Kazimiera Myczko. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. - 228 s.

Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa / red. nauk. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - 499 s.

Studia Germanica Posnaniensia, 31 / red. Beata Mikołajczyk, Kazimiera Myczko. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - 204 s.

Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik / hrsg. von Kazimiera Myczko. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2010. - 304 s. 

Studia Germanica Posnaniensia, 33 / Hrsg. Beata Mikołajczyk, Kazimiera Myczko. - Poznań, 2013. - 188 s.

 

Artikel, Studien, Kommuniques

 Ramowy program nauczania języka niemieckiego dla zaawansowanych uczniów szkół średnich / Kazimiera Myczko // w: Języki obce w szkole ; 3. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagog., 1995. - S.220-223.

Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht : Utopie oder Wirklichkeit ? / Kazimiera Myczko // w: Neofilolog ; nr 15. - Poznań, 1997. - S. 63-68.

Curriculare Konzeptionen für den Deutschunterricht an den polnischen Schulen / Kazimiera Myczko // w: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. - Warszawa : Graf-Punkt, 1998. - S. [421]-431.

Kształcenie absolwentów NKJO na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie filologii angielskiej i niemieckiej w Poznaniu / Kazimiera Myczko i Teresa Siek-Piskozub // w: Neofilolog ; 16. - Poznań ,1998. - S.54-55.

Die gegenwärtigen Tendenzen in der Fremdsprachenmethodik und die Leistungsbeurteilung / Kazimiera Myczko // In:ÖDaF Mitteilungen 2/1998. - s.39-42.

Wybrane aspekty oceny i samooceny w nauczaniu języków obcych / Kazimiera Myczko // w: Neofilolog ; 18. - Poznań, 1999. - S. 34-40.

Zu Problemen des frühen Fremdsprachenunterrichts / Kazimiera Myczko // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 26. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. – S. 199-210.

Forschung und Lehre im Bereich Deutsch als Fremdsprache in Polen / Kazimiera Myczko // w: Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen : Sprache-Literatur-Kultur-Politik : Materialien des Millennium-Kongresses 5.-8. April 2000, Warszawa / hrsg. von Franciszek Grucza . – Warszawa : Graf-Punkt, 2001. – S. 873-883.

Auditives Sprachverstehen und die Potenzen der Aufgabengestaltung im Fremdsprachenunterricht / Kazimiera Myczko // w: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii ; 1. - Konin : Wydaw. PWSZ, 2002. - S. 39-43.

Czy będziemy nauczać niekonwencjonalnie ? / Kazimiera Myczko // w: Neofilolog ; nr 21. - Poznań, 2002. - S.14-21.

Das generative Prinzip im Fremdsprachenunterricht : sprachen lernt man, indem man von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch macht / Wolfgang Butzkamm, Kazimiera Myczko // Studia Germanica Posnaniensia ; 28. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. - S. 123-138.

Kognition und interkulturelle Kompetenz / Kazimiera Myczko // w: European year of languages 2001/ ed. by Teresa Siek-Piskozub. - Poznań : UAM, 2002. - S.69-74.

Kognitywna teoria uczenia się a praktyka kształcenia językowego / Kazimiera Myczko // w: Neofilolog ; nr 23. - Katowice, 2003. - S. 13-20.

Kształcenie nauczycieli języków obcych na poczatku XXI stulecia. IV Konferencja Regionu Europy Środkowej FIPLV / Kazimiera Myczko // w: Języki Obce w Szkole. - Warszawa, 2003. - S.182-184.

Deutsch als zweite Fremdsprache in Polen / Kazimiera Myczko // w: Deutsch-Polnische und Gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsareit der (polnischen) Germanistik. - Warszwa, 2003. - S. 237-241.

Bewusster Umgang mit Grammatik im Fremdsprachenunterricht / Kazimiera Myczko // in: Werte und Wertungen : Sprach-literatur und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Ferstschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag / hrsg. von Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub und Alina Jurasz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2004.- S. 181-187.

Koncepcja integracyjna w dydaktyce drugiego języka obcego i praktyka szkolna / Kazimiera Myczko // w: Neofilolog ; nr 24. - Zielona Góra, 2004. - S. 52-57.

Kognitywna teoria uczenia się i rozwijanie autonomii uczenia się w dydaktyce języków obcych / Kazimiera Myczko // w: Autonomia w nauce języka obcego / pod red. Mirosława Pawlaka. - Poznań ; Kalisz : Wydział Artystyczno-Pedagogiczny UAM, 2004. - S. 19-30.

Kognition und Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht / Kazimiera Myczko // w: Sprachen lehren, Sprachen lernen / Hrsg. Camilla Badstübner-Kizik, Renata Rozalowska-Żądło, Anna Uniszewska. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2004. - S. 291-302.

Anforderungen an die Fremdsprachenlehrerausbildung in Polen / Kazimiera Myczko // in: Vzdelavani ucitelu cizich jazyku na pocatku 21 stloeti / Marie Fenclowa (ed.). - Praha : Univerzita Karlova, 2004. - S. 211-215.

Aktywizacja ucznia w dydaktyce języka obcego: podstawy teoretyczne / Kazimiera Myczko // w: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. - Łask : Oficyna Wydawnicza Łeksem, 2005. - S. 229-239.

Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego / Kazimiera Myczko // w: Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa / red. nauk. Maciej Mackiewicz. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. - S. 27-35.

 Lerneraktivierung im gegenwärtigen Ansatz der Fremdsprachendidaktik / Kazimiera Myczko / w: Edukacja czyni człowieka etycznym / red. Liliana Szczuka-Dorna, Beata Skwarska. – Poznań : Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej, 2005. - S. 67-75.

Problem aktywizacji ucznia w programach szkolnych do nauki języka niemieckiego / Kazimiera Myczko // w: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku / pod red. Marii Jodłowiec, Anny Niżegorodcew. -  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - S. 249-256. 

Konstruktion und Instruktion in der Fremdsprachendidaktik / Kazimiera Myczko // w: Terra grammatica : Ideen - Methoden - Modelle : Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag / hrsg. von Beata Mikołajczyk und Michail Kotin. - Frankfurt am Main  : P. Lang, 2008. - S. 287-297. 

Das kognitive Lernkonzept in der Fremdsprachendidaktik – ein Rückblick und die heutige Sicht / Kazimiera Myczko // w: Kultury i języki : poznawać -  uczyć się - nauczać / pod red. Anny Jaroszewskiej, Marty Torenc. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008. - S. 97-107.

Curriculare Arbeiten für den DaF-Unterricht nach der Schulreform in Polen / Kazimiera Myczko // w: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa / red. nauk. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - S. 185-196.

Od aktywizacji do autonomii ucznia w kształceniu językowym / Kazimiera Myczko // w:  Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy / red. Mirosław Pawlak. -  Kalisz  : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2008. - S. 21-32.

Auswendiglernen in der Perspektive der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik / Kazimiera Myczko // w: Scripta Neophilologica Posnaniensia, t. 10. - Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2009. - S. 55-65.

Kształcenie nauczycieli języków obcych i praktyka zawodowa / Kazimiera Myczko // w:   Nauczyciel języków obcych dziś i jutro / pod red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska (red.) . - Kalisz : Wydział Peadagogiczno-Artystyczny UAM,  2009. - S.157-166.

„Fremdsprachenunterricht – omnimedial ?“ Internationale Tagung. Poznań,25-26.3.2011  / Kazimiera Myczko // w: Convivium 2011. - Bonn : DAAD, 2011. – S.493-4496.

Zu den Instumenten und Verfahren bei der Förderung der Selbstevaluation im Fremdsprachenunterricht / Kazimiera Myczko // w: Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza / hrsg. von M. Olpińska-Szkiełko i in.-  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2012. - S. 436-444.

Polnische DaF-Studenten als Sprachassistenten und Kulturmittler(innen) in Deutschland / Kazimiera Myczko und Renata Rybarczyk // w:  Wissenschaftsmobilität und Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext / A. Moosmüller, I. Waibel (Hrsg.). - Marburg: Tectum Verlag, 2013.- S. 178-189.

Die Förderung der Sprachbewusstheit im Fremdsprachenunterricht / Kazimiera Myczko // w:  Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre / E. Błachut,  J. Jarosz,  A. Małgorzewicz ,  R. Opiłowski (Hrsg.). - Wrocław-Dresden : Neisse Verlag. 2013. - S. 331-338.

Interkulturelle Kompetenz im Gefüge der glottodidaktischen Ziele / Kazimiera Myczko //   w: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit Warschau 2010, Bd. 19 /  Grucza F. (Hrsg.). -  Frankfurt am Main : P. Lang, 2013. - S. 81-86.

Konstrukty świadomości komunikacyjnej w kształceniu obcojęzycznym / Kazimiera Myczko  // w: Lingwistyka Stosowana, nr 8. - Poznań, 2013. – S.  93-102.

Die kognitive Dimension des Unterrichtsdiskurses im Fremdsprachenunterricht / Kazimiera Myczko // w: Studia Germanica Gedaniensia, nr 29 . –  Gdańsk, 2013. – S. 231-237.

Transfer im Fremdsprachenunterricht aus didaktischer Sicht / Kazimiera Myczko // w: Studia Germanica Posnaniensia, 33. - Poznań, 2013. - S.89-99.

Wie viel Reflexion braucht der Fremdsprachenlerner? / Kazimiera Myczko // w: Glottodidactica, vol. 42/2. - Poznań, 2015. - S.45-59.

Wielojęzyczność jako cel współczesnego kształcenia językowego / Kazimiera Myczko // w: Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego : między teorią a praktyką nauczania / red.: Anna Jaroszewska, Beata Karpeta-Peć, Maciej Smuk, Joanna Sobańska, Jolanta Sujecka-Zając. - Warszawa : Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - S. 11-24.


 

 Rezensionen

Myczko K., [rec.] Der C-Test. Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Bd. 2, Glottodidactica, 23, (1996).

Myczko K., [rec.] Der C-Test. Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Bd. 3, Glottodidactica, 24, (1996).

Myczko K., [rec.] Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak: Deutsch mal anders neu 1,2,3,4. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995-1998, Glottodidactica, 25. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998. - S.153-155.

Myczko K., [rec.] Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Müller, Gerd Wessling: Sichtwechsel neu 1,2,3. –München : Klett Edition Deutsch, 1995 w: Glottodidactica ; vol. 27. – Poznań, 1999. – S. 150-152.

Myczko K., [rec.] Rotraud Cros, Doris Ladiges, Ingeborg Laveau: Huckepack Gemeinsam Lernen macht Spaß. – München ; Klett Edition Deutsch, 1994 w: Glottodidactica ; vol. 27. – Poznań, 1999. – S. 150-152.

Myczko K. [rec.] Ute Rampillon, Günther Zimmermann: Strategien und Techniken beim Ererb fremder Sprachen. - München : Hueber, 1997 w: Glottodidactica ; 28. - Poznań , 2000. - S. 217-219.

Myczko K. [rec.] Weronika Wilczyńska: Uczyć się czy być nauczanym ? O autonomii w przyswajaniu jezyka obcego. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999 w: Glottodidactica ; 28. - Poznań , 2000. - S. 220-222.

Myczko K. [rec.] Waldemar Pffeifer: Nauka języków obcych : od praktyki do praktyki. - Poznań : Wagros, 2001 w: Języki obce w szkole ; 3. - Warszawa, 2002. - S.154-155.

Myczko K. [rec.] Ute Rampillon, Günther Zimmermann: Strategien und Techniken beim Ererb fremder Sprachen. - München : Hueber, 1997 w: Glottodidactica ; 28. - Poznań , 2000. - S. 217-219.

Myczko. K. [rec.] Ute Rampillon, Günther Zimmermann: Strategien und Techniken beim Erwerb fremder Sprachen. München : Heuber 1997, 292 S. w: Glottodidactica ; vol 28. - Poznań : Wydaw. Naukowe, 2002. - S.217-219.

Myczko. K. [rec.] Weronika Wilczyńska: Uczyć się czy być nauczanym ? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa-Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1999, 315 s. w: Glottodidactica ; vol 28. - Poznań : Wydaw. Naukowe, 2002. - S.220-222.

Myczko, K. [rec.] Dieter Wolff: Fremdsprachenlernen als Konstruktion. Grundlagen für eine konstruktivistische Fremdsprachendidaktik. Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles 2002 w: Glottodidactica ; vol. 32. –-Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. – 210-215.

Myczko, K. [rec.] Elżbieta Zawadzka: Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2004  w:  Glottodidactica ; vol. 33. - Poznań : Wydaw. Naukowe, 2007. - S. 172-175. 

webmaster: Maciej Borkowski