Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


RYBARCZYK, RENATA

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Czasopismo wydawane pod patronatem Goethe Institut w Polsce ; nr 1-4 / red. Renata Rybarczyk.  - Warszawa : Wydaw. Raabe, 2007. - 50 s.

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Czasopismo wydawane pod patronatem Goethe Institut w Polsce ; nr 1-4 / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa : Wydaw. Raabe, 2008. - 50 s.

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Czasopismo wydawane pod patronatem Goethe Institut w Polsce ; nr 1-6  / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa : Wydaw. Raabe, 2009. - 42 s.

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Czasopismo wydawane pod patronatem Goethe Institut w Polsce ; nr 1-6  / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa : Wydaw. Raabe, 2010.

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Czasopismo wydawane pod patronatem Goethe Institut w Polsce ; nr 1-6  / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa : Wydaw. Raabe, 2011. 

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Czasopismo wydawane pod patronatem Goethe Institut w Polsce ; nr 1-6  / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa : Wydaw. Raabe, 2012.  

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Dwumiesięcznik wydawany pod patronatem Goethe Institut w Polsce; nr 1-6 / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa: Wydaw. Raabe, 2013.

Nauczaj lepiej - język niemiecki. Kwartalnik wydawany pod patronatem Goethe Institut w Polsce; nr 1-4 / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa: Wydaw. Raabe, 2014.

Język niemiecki : nauczaj lepiej - pismo dla nauczycieli i lektorów ; nr 1-4 / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa : Wydaw. Agencja AS Józef Szewczyk, 2015.

Wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen  / Magdalena Michalak, Renata Rybarczyk (Hrsg.). - Weinheim ; Basel : Beltz Juventa, 2015. - 190 s.

Język niemiecki: nauczaj lepiej - pismo dla nauczycieli i lektorów; nr 1-4 / red. Renata Rybarczyk. - Warszawa: Wydaw. Agencja AS Józef Szewczyk, 2016.

 

 Lehrbücher

Deutsch : testy / Magdalena Michalak, Renata Rybarczyk. - Poznań: Wagros, 1999. – 106s.

Deutsch Aktuell : program nauczania języka niemieckiego dla klas 1-3 gimnazjum : kurs dla początkujących / Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : Wydaw. LektorKlett, 2002. - 39 s.

Deutsch Aktuell 1 : język niemiecki dla klasy 1 gimnazjum : podręcznik / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : Wydaw. LektorKlett, 2002. - 160 s.

Deutsch Aktuell 1 : język niemiecki dla klasy 1 gimnazjum : ćwiczenia /
Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : Wydaw. LektorKlett, 2002. - 120 s.

Deutsch Aktuell 1 : język niemiecki dla klasy 1 gimnazjum : podręcznik dla nauczyciela / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : Wydaw. LektorKlett. - 2002. - 126 s.

Deutsch Aktuell 2 : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum : kurs podstawowy / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : Wydaw. LektorKlett, 2003. - 148 s.

Deutsch Aktuell 2 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 gimnazjum : kurs podstawowy / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : Wydaw. LektorKlett , 2003. - 116 s.

Deutsch Aktuell 2 : podręcznik dla nauczyciela / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : Wydaw. LektorKlett. - 2003. - 109 s.

Deutsch Aktuell 3 : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 3 gimnazjum : kurs podstawowy. Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell 3 : z eszyt ćwiczeń dla klasy 3 gimnazjum : kurs podstawowy / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell 3 : podręcznik dla nauczyciela / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell Kompakt 1 : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 1 gimnazjum : kurs podstawowy / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell Kompakt 1 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 1 gimnazjum : kurs podstawowy / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell Kompakt 1: podręcznik dla nauczyciela / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell Kompakt 2 : podręcznik języka niemieckiego dla klasy 2 gimnazjum : kurs podstawowy /  Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt - Poznań : LektorKlett , 2004.

Deutsch Aktuell Kompakt 2 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 gimnazjum : kurs podstawowy / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell Kompakt 2 : podręcznik dla nauczyciela / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2004.

Deutsch Aktuell Kompakt 3: podręcznik języka niemieckiego dla klasy 3 gimnazjum: kurs podstawowy / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań: LektorKlett,  2005. - 126 s.

Deutsch Aktuell Kompakt 3 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 3 gimnazjum: kurs podstawowy /
Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań: LektorKlett, 2005. - 104 s.

Deutsch Aktuell Kompakt 3 : poradnik dla nauczyciela / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt - Poznań: LektorKlett, 2005. - 87 s.

Methodik des DAF – Unterrichts im Abriss / Izabela Marciniak, Renata Rybarczyk. - Poznań : Oficyna Wydawnicza WSJO, 2005. -112 s.

Methodik des DAF – Unterrichts im Abriss / Izabela Marciniak, Renata Rybarczyk. - Wyd. 2. - Poznań: Oficyna Wydawnicza WSJO, 2006. -114 s.

Deutsch Aktuell Kompakt 4 : język niemiecki dla gimnazjum : kurs kontynuacyjny / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań:  LektorKlett, 2006. -140 s.

Deutsch Aktuell Kompakt 4 : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum: kurs kontynuacyjny / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2006. - 104s.

Deutsch Aktuell Kompakt 4 :  poradnik dla nauczyciela / Wolfgang S. Kraft, Renata Rybarczyk, Monika Schmidt. - Poznań : LektorKlett, 2006. - 96 s.

 Artikel, Studien, Kommuniques

Przygotowanie ucznia szkoły średniej do studiów niefilologicznych / Renata Rybarczyk // w: Języki Obce w Szkole; 2/3. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - S.168 -172.

Problem integracji w nowych programach nauczania języka niemieckiego dla gimnazjum / Renata Rybarczyk // w: Neofilolog ; nr 25. - Poznań, 2004. - S. 10 -16.

O możliwości skutecznego stosowania nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się języka niemieckiego na poziomie elementarnym w gimnazjum / Renata Rybarczyk // w: Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red. Jolanta Krieger - Knieja, Urszula Paprocka - Piotrowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006. - S. 400-406.

Ach die lieben Präpositionen ... czyli o niemałych kłopotach z przyimkami niemieckimi / Renata Rybarczyk // w: Nauczaj lepiej - język niemiecki, Nr 2. - Warszawa : Raabe, 2007. - S. 36 - 41.

Znaczenie poprawnej wymowy dla sprawnego opanowania języka niemieckiego ... czyli jak skutecznie zapobiegać błędom językowym / Renata Rybarczyk // w: Nauczaj lepiej – język niemiecki, Nr 2. - Warszawa : Raabe, 2007. - S. 42 - 47.

Nowa polityka nauczania języków obcych w Polsce na poziomie europejskich standardów / Renata Rybarczyk  // w: Nauczaj lepiej - język niemiecki, Nr 3. - Warszawa : Raabe, 2008. - S. 49.

 Eine Karte fehlt. Welche? ... czyli gra wspierająca zapamiętywanie nowych słówek / Renata Rybarczyk // w: Nauczaj lepiej - język niemiecki, Nr 4. - Warszawa : Raabe, 2008. - S. 34 - 42.

Jak przygotować gimnazjalistów do właściwego odbioru tekstu czytanego i reagowania językowego na egzaminie z języka niemieckiego / Renata Rybarczyk // w: Nauczaj lepiej - język niemiecki, Nr 2. - Warszawa : Raabe, 2009. - S. 34 - 41.

Förderung von Motivation der legasthenen Lerner im DaF – Unterricht in Polen / Renata Rybarczyk // w: Hallo Deutschlehrer!  Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbandes, Frühlingsausgabe 2010 (30) - Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, 2010. - S. 16 -19.

Deutsch lernen bei Legasthenie? Überlegungen zur Motivationsförderung legasthener Lerner im DaF - Unterricht / Renata Rybarczyk // w: Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik / hrsg. von Kazimiera Myczko. - Frankfurt am Main : P. Lang , 2010. - S. 261-270.

Czasopismo Nauczaj lepiej – Język niemiecki  jako zbiór materiałów wspierających skuteczne nauczanie języka niemieckiego  / Renata Rybarczyk // w: Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka / red. Krystyna Droździał - Szelest. -  Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 2010. - S. 247-250.

Alltägliche Probleme heutiger Jugendlicher im Umgang mit Erwachsenen / Renata Rybarczyk // w: Nauczaj lepiej - Język niemiecki, nr 1. - Warszawa : Raabe, 2011. - S. 32-41.

Polisensoryczne nauczanie języka obcego - jako szansa dla uczniów dyslektycznych na przezwyciężenie swojej „inności” w klasie szkolnej / Renata Rybarczyk // w: Inność: indywidualizacja, samorealizacja czy marginalizacja społeczna? / red. Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak. - Łódź  : Wydaw.  Leader-Great Publishers, 2011. - S. 215-223.

Poly-sensory teaching of foreign language as a chance for dyslexic students to go through their differentness in school class / Renata Rybarczyk // w: Otherness in various social contexts / eds.Marlena Mirosława Kowalczyk, Henryk Cudak. - ECKO House Publishing, 2011. - S. 236-242.

Motywowanie uczniów z dysleksją rozwojową do nauki języka niemieckiego – czy jest to możliwe? / Renata Rybarczyk // w: Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się / red. Jolanta Knieja, Sebastian Piotrowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2011. - S. 265-278.

Zum Einsatz von Kurzfilmen im Fremdsprachenunterricht am Beispiel von Werbespots /Renata Rybarczyk // w: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht: Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Nr. 17:2. - 2012. -S. 143-156.

Uczeń z dysleksją rozwojową na lekcji języka niemieckiego/ Renata Rybarczyk // w: Trudności w czytaniu i pisaniu - rozważania teoretyczne i praktyczne / red. Izabela Pietras. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 148-160.

Das politische System Deutschlands und Polens ... czyli nieco informacji o systemach politycznych dwóch sąsiadujących ze sobą państw/ Renata Rybarczyk // w: Nauczaj lepiej - język niemiecki, Nr 6. - Warszawa: Raabe, 2012. - S. 30-40.

Mediengestützter  DaF – Unterricht an legasthene Lerner / Renata Rybarczyk // w: Fremdsprachenunterricht - omnimedial? / Sebastian Chudak (Hrsg.). – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. - S. 123-134.

Kształcenie sprawności mówienia w procesie nauczania języka niemieckiego u uczniów z dysleksją rozwojową / Renata Rybarczyk // w: Mówienie w języku obcym - skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie / M. Pawlak (red.). -  Poznań: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 2013. -  S. 209-228.

Lernwirksamer DaF–Unterricht in Polen, unter besonderer Berücksichtigung der legasthenen LernerInnen / Renata Rybarczyk // w: Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts/ Martin Lachout (Hrsg.). – Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013. - S. 141-152.

Polnische DaF-Studenten als Sprachassistenten und Kulturmittler(innen) in Deutschland / Kazimiera Myczko und Renata Rybarczyk // w:  Wissenschaftsmobilität und Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext / A. Moosmüller, I. Waibel (Hrsg.). - Marburg: Tectum Verlag, 2013.- S. 178-189.

Strategie uczenia się słownictwa stosowane przez osoby dyslektyczne i niedyslektyczne w procesie nauki języka niemieckiego / Renata Rybarczyk // w: Konińskie Studia Językowe, 2. - Konin, 2013. - S. 219-237.

Vermittlung von lexikalischen Lernstrategien im DaF-Unterricht in Polen unter besonderer Berücksichtigung der Lernenden mit Legasthenie  / Renata Rybarczyk // w: SprachBrückenBauen  : 40. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Universität Bamberg 2013 / hrsg. von Gisella Ferraresi, Sarah Liebner. Göttingen: Universitätsverlag, 2014. - S. 119-141.

Verschiedene Wohnformen ... czyli o przykładowym wykorzystaniu ilustracji fotograficznych podczas treningu sprawności mówienia / Renata Rybarczyk// w:  Język niemiecki - nauczaj lepiej, nr 3. – Warszawa : Agencja AS, 2015. - S.20-23.

Sprachvermittlung in heterogenen Klassen. Zur Einführung / Magdalena Michalak, Renata Rybarczyk // w: Wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen / Magdalena Michalak,  Renata Rybarczyk (Hrsg.). - Weinheim ;  Basel : Beltz Juventa, 2015. - S. 7-13.

Tag des Hundes ... czyli poznajemy inne "święta" / Renata Rybarczyk // w:  Język niemiecki - nauczaj lepiej, nr 4. - Warszawa: Agencja AS, 2015. - S. 21-28.

Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Legasthenie im Fremdsprachenunterricht / Renata Rybarczyk // w: Glottodidactica 42/2. - Poznań, 2015. - S. 199-211. 

Moja przyjaciółka/mój przyjaciel jest osobą niepełnosprawną... czyli o kształtowaniu postaw akceptujących niepełnosprawność na zajęciach języka niemieckiego / Renata Rybarczyk // w: Język niemiecki - nauczaj lepiej, nr 1. - Warszawa : Agencja AS, 2016. - S. 7-15.

Friedensreich Hundertwasser – Maler und Architekt... czyli o architekcie, którego styl może nieco zaskakiwać / Renata Rybarczyk // w: Język niemiecki - nauczaj lepiej, nr 2. - Warszawa: Agencja AS, 2016. - S. 44-47.

Keine Angst vor Deutsch! ... czyli jak skutecznie zachęcić początkujących do nauki języka niemieckiego / Renata Rybarczyk // w: Język niemiecki - nauczaj lepiej, nr 3. - Warszawa: Agencja AS, 2016. - S. 39-48.

Talk-show ...czyli rozmowa telewizyjna na zajęciach języka niemieckiego/ Renata Rybarczyk // w:  Język niemiecki - nauczaj lepiej, nr 4. - Warszawa : Agencja AS, 2016. - S. 44-48.

Rezensionen

Rybarczyk R. [rec.] „Alltag in Deutschland” w: Języki obce w szkole ; 3. – Warszawa, 1998. – S. 276-278.

Rybarczyk R. [rec.] Claudio Nodari: Perspektiven einer neuen Lehrwerkkultur – Pädagogische Lehrziele im Fremdsprachenunterricht als Problem der Lehrwerkgestaltung. - Aarau : Verlag Sauerländer, 1995 w: Glottodidactica ; vol. 27. - Poznań, 1999. – S. 142-143.

Rybarczyk R. [rec.] Aleksandra Łuczak-Łomża, Ewelina Metera-Debaene: Zanim wybierzesz podręcznik : metody oceniania materiałów do nauki języków. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2002 w: Języki Obce w Szkole; 1. - Warszawa, 2003. - S. 171-172.

Rybarczyk R. [rec.] Słownik Partner polsko-niemiecki i niemiecko-polski. - Warszawa: Langenscheidt, 2006. W: Języki Obce w Szkole ; 2. – Warszawa, 2007. –- S. 199 –-201.

Rybarczyk R. [rec.] Rainer E. Wicke: Aktiv und kreativ lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache, 2004. Ismaning, Max Hueber Verlag. W: Nauczaj lepiej – Język niemiecki, Nr 3. - Warszawa: Raabe, 2007. - S. 19.

Rybarczyk R. [rec.] Hanna Komorowska (Hrsg.): Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007). Z wyborem tekstów z lat 1957-2007. Języki Obce w Szkole, Warszawa: WYDAWNICTWA CODN,  Heft 6/2007, 335 s. w:  Studia Germanica Posnaniensia; 31. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - S.186-189.

Rybarczyk R. [rec.] Sarter, Heidemarie: Einführung in die Fremdsprachendidaktik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006. w: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache, Nr. 2, 2009. -  S.  90-91.

 

 

webmaster: Maciej Borkowski