PIOTROWSKA, DANUTA

Lehrbücher

Klipp und Klar : gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami : 99 lekcji krok po kroku / Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz ; oprac. i adapt. Danuta Piotrowska. - Poznań : LektorKlett, 2002.

Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami dla początkujących i średnio zaawansowanych / Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz ; oprac.i adapt. Danuta Piotrowska . - Poznań : LektorKlett, 2003.

Niemcy : informacja turystyczna : rozmówki polsko- niemieckie : minisłownik / Danuta Piotrowska, Agnes von Krosigk. - Poznań : Wydaw. Atena, 1990.

Artikel, Studien, Kommuniques

Unterrichtsexterne Kommunikationssituationen im kommunikativ-interkulturell ausgerichteten Fremdsprachenunterricht am Beispiel eines Rollenspiel-Modells / Dana Piotrowska // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 26. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. - S. 211-246.

Tekst autentyczny jako źródło informacji kulturowej w dydaktyce języka fachowego / Dana Piotrowska // w: Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa / red. nauk. Maciej Mackiewicz. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. - S. 169-174.

Übersetzungen

Puslecki, Zdzislaw. W.: Die neuen Bedingungen der ökonomischen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Tł.: Barbara Szubert, Danuta Piotrowska. Poznań : Wydaw. Terra, 2000.

Kształcenie zawodowe w perspektywie europejskiego rynku pracy. II polsko- niemiecka konferencja. Tł: Danuta Piotrowska. Poznań : Look AT, 2000. - S. 33-35, 45-47, 87-105, 125-139

webmaster: Maciej Borkowski